Vítejte na stránkách Přeložím to

Co všechno Vám mohu přeložit: jídelní lístky a etikety, turistické informace, texty o historii, výroční zprávy, zprávy auditorů, webové stránky, reklamní a propagační materiály, tiskové zprávy, ekonomické, obchodní, účetní překlady, bezpečnostní listy, zkušební protokoly, dokumenty řízení jakosti, anotace, diplomové a bakalářské práce, životopisy, resumé, obchodní korespondenci, informační texty o výrobcích, manuály, návody, příručky, prospekty a veškerou technickou dokumentaci, obchodní smlouvy, dohody a právní texty, rodné, oddací a úmrtní listy, vysvědčení, výuční listy, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, osvědčení, potvrzení, veškeré úřední listiny  (vše se soudním ověřením) ve všech nabízených jazykových kombinacích, tj. angličtina, ruština a slovenština.

Nabízím také korektury textů.